Alternative kommunikationshjælpemidler

Alternative kommunikationshjælpemidler – som erstatning for eller supplement til tale eller skriftsprog.

Der er mange måder at kommunikere på, hvis tale- eller sprogfunktionen mangler. Foruden mimik og kropssprog, kan man anvende alternative hjælpemidler og kommunikere med tegn, symboler, billeder og skriftsprog. På ViSP finder vi frem til de hjælpemidler, der gør dig i stand til at udtrykke dig og tage initiativ til kommunikation.

Alternative kommunikationshjælpemidler kan være følgende:

Talemaskine

En talemaskine er indrettet, så billeder og ord ledsages af tale. Ord og sætninger afspilles, når du aktiverer symboler eller bogstaver på taster eller skærm. Betjening kan ske ved at trykke direkte på det, du vil sige. Alternativt kan du have en enkelt kontakt, som udløses ved blink med øjet eller anden svag motorisk handling.

Lightwriter

En Lightwriter er en lille skrivemaskine med tastatur og et display, som viser din tekst. Du skriver det, du vil sige, hvorefter maskinen læser det op. Du kan kommunikere direkte med folk eller via den indbyggede telefon eller sms-funktion.

Personlige kommunikationsbøger og – tavler

Kommunikationsbøger er sammensat af symboler eller fotos, som repræsenterer ord eller sætninger fra din dagligdag. Der findes forskellige symbolsystemer, som varierer i kompleksitet. Symbolerne skal passe til dine ressourcer, så valgene bliver så enkle som muligt, og skal samtidig rumme udviklingsmuligheder. Kommunikationsbøger bruges på forskellige måder til at understøtte kommunikationen.

Computerprogrammer til alternativ kommunikation

Computeren kan via særlige programmer omdannes til et kommunikationshjælpemiddel. Der kan arbejdes med skriftsprog eller særlige kommunikationstavler, som giver output i form af tekst eller tale. Programmerne styres gennem tastatur, mus eller andre muligheder for betjening.

Betjeningsmuligheder

Hvis du har fysiske eller kognitive begrænsninger, kan computer mv. betjenes med enkeltkontakter, specielle mus eller tastaturer, hovedmus eller øjenstyring.

Læse/skrivehjælpemidler

Til personer med nedsat motorik, ordblindhed eller andre læse/skrivevanskeligheder findes der også en række hjælpemidler og metoder, som kan lette læse og skrivefunktionen på såvel computer som mobiltelefon.

På computer er der mulighed for

  • Oplæsning af tekst på hjemmesider, indskannet tekst eller e-bøger
  • Skrivestøtte med ordforslag/oplæsning
  • Mulighed for diktering i stedet for skrivning

På mobiltelefon eller tablet er der mulighed for

  • Apps man kan diktere til (tale til tekst)
  • Fotografering og højtlæsning af tekst (tekst til tale)
  • Oplæsning af SMS og E-mail

IKT hjælpemidler

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening