ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

Hvad er ALS?

Amyotrofisk Lateral Sclerose – ALS – er en sygdom, der angriber de nerveceller og nervebaner i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelser (motorikken).
Sygdommen kan begynde med tale-, tygge- og synkebesvær (bulbær ALS) eller med svind af muskulatur og spastiske lammelser i arm og/ eller ben (spinal ALS).

Hvad kan ViSP tilbyde?

ViSP tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med ALS og deres pårørende. Undervisningen har til formål at give viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på trods af sygdommen.

ViSPs konsulenter lægger vægt på at borgeren

  • lærer at at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
  • kan gøre sig forståelig ved hjælp af tale så længe som muligt
  • lærer om andre måder at kommunikere på , bl.a. ved hjælp af tekniske hjælpemidler

Undervisningen varetages af en talepædagog og en IKT-konsulent, der begge har stor viden om kommunikation og alternative kommunikationshjælpemidler.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening