Afasi

Hvad er afasi?

Afasi er en sprogforstyrrelse, der opstår som følge af en skade i hjernen.
I de fleste tilfælde er årsagen apopleksi dvs. en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Andre årsager kan være ulykker, hjernesvulster eller neurologiske sygdomme.
I Danmark rammes ca. 3000 mennesker om året af afasi.

Afasi er også et kommunikationshandicap og karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger af, hvilke dele af hjernen der er ramt, og hvor udbredt skaden er. Sproget er vores vigtigste redskab til kommunikation. Det har derfor meget stor betydning for kontakten med vores omgivelser.

Symptomer ved afasi viser sig som problemer med

  • at udtrykke sig mundtligt
  • at forstå talt sprog
  • at læse og skrive

Nogle afasiramte har store vanskeligheder med at formulere sig, selvom de kan forstå det meste af, hvad man siger. Andre kan tale, men bruger forkerte ord. De kan samtidig have en usikker opfattelse af talt sprog.

Hvad kan ViSP tilbyde?

ViSPs talepædagoger vil foretage en vurdering af sprogfunktionen. Ved behov tilbydes undervisning samt rådgivning og vejledning til den afasiramte og til dennes nærmeste omgivelser. Det kan være både pårørende og professionelle.

Undervisningen vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt og enten på en af ViSP’s afdelinger, i hjemmet eller evt. andet sted.
Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller på hold.

Alle personer med afasi kan henvises til ViSP. Henvisning kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle, fra den afasiramte selv eller fra de pårørende.

Tale, sprog og stemme

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening